Call voor papers: 9e editie International Iron Casting Conference

Oproep
ICCCIA (International Iron Casting Conference)

(c) ICCCIA 2022

De ICCCIA 2022(International Iron Casting Conference) is gewijd aan een artistieke en kunstwetenschappelijke benadering, alsook aan de sociaal-wetenschappelijke perspectieven van het ijzergieten, ICCCIA 2022 focust zich op de volgende hoofdvragen:

  • Zijn (ruwe) materialen identiteitsvormend voor samenlevingen en regio’s (althans door toeschrijving)?
  • En zo ja, hoe sluiten (grond)stoffen en nationale, regionale of lokale identiteiten op elkaar aan?
  • Welke effecten heeft de (grond)stof op samenlevingen, regio’s en gemeenschappen?

Wat?

De 9e editie van de ICCCIA (International Iron Casting Conference) is opzoek naar papers rondom het thema Raw materials and identities. De presentatie van de papers zal zijn op 19/20 september 2022.

Voor wie?

Onderzoekers en wetenschappers uit alle disciplines die zich bezighouden met identiteit in relatie tot ruimtelijke effecten op een samenleving. Papers in alle soorten en vormen worden gezocht: Van mondelinge presentaties tot korte papers tot posterpresentaties, onderzoeksbenaderingen, theoretische overwegingen maar ook empirische implementaties en resultaten.

Inzendingen:

  • Uitgebreide samenvatting met een maximum van 5000 woorden (incl. spaties, excl. bibliografie of literatuurlijst)
  • Formaat PDF
  • Vorm: alle soorten en vormen
  • Voor 15 maart 2022 naar steffen.kolb@htw-berlin.de

Meer informatie over ICCCIA

Meer informatie over de call