Été 78

ETE 78 is een ruimte voor creatie, een plek voor onderzoek, tentoonstelling, uitwisseling en ontdekking. We willen jonge kunstenaars promoten die buiten de gevestigde netwerken werken. We verwelkomen externe projecten. We bieden een adequate ruimte voor werk, creatie, experiment en tentoonstellingen. Afgezien van de economische beperkingen, is onze aanpak gericht op nederig, concreet en humanistisch, gericht op leren en ontwikkeling.