Gluon

Sinds de start van haar werking wakkert GLUON het bewustzijn over globale uitdagingen aan. Een bloeiende samenleving bouwt immers voort op een evenwichtige interactie tussen de humane en exacte wetenschappen, tussen de mens, zijn technologische verwezenlijkingen, en de natuurlijke omgeving waarvan deze afhankelijk is. Interacties tussen onderzoekers, kunstenaars, burgers en studenten vinden wij onontbeerlijk in een gemeenschappelijke zoektocht naar oplossingen voor de gevaren en uitdagingen die dit systeem beïnvloeden. Hiertoe ontwikkelt GLUON een platform dat samenwerkingen en confrontaties maximaliseert tussen deze verschillende actoren. Onze belangrijkste missie is het stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen kunstenaars, wetenschap en technologie. De Art&Research werking van GLUON faciliteert en ondersteunt residenties van kunstenaars in de R&D departmenten van bedrijven en onderzoeksinstellingen enerzijds, en residenties van wetenschappers in de studio van kunstenaars anderzijds. Die interacties leveren artistieke en filosofische resultaten op, maar ook innovatieve ideeën, diensten en producten in niet-artistiek sectoren.