MAAC

De residenties van MAAC, Maison d'Art Actuel Chartreux, bieden individuele of collectieve onderzoeks- en experimenteerruimte aan opkomende beeldende kunstenaars. Hiermee bevestigt MAAC zijn wens om de jonge hedendaagse creatie te verdedigen en te ondersteunen in haar professionele ontwikkeling, via financiële ondersteuning bij exposities en het ter beschikking stellen van werkplaatsen. Als residentie van kunstenaars die werkzaam zijn in de Jeugddienst van de Stad Brussel, onder de Echevinat van mevrouw Faouzia Hariche, geeft het project een belangrijke plaats aan het artistieke onderwijs. Met ondersteuning van de COCOF en de Fédération Wallonie-Bruxelles is MAAC met name geïnteresseerd in multidisciplinaire benaderingen; de selectie van projecten zorgt ervoor dat een brede visie op artistieke experimenten wordt gerespecteerd.

Gelegen in het centrum van Brussel, biedt MAAC zes studio's aan voor jonge beeldende kunstenaars, actief in het veld van hedendaagse kunst (schilderkunst, tekenkunst, installaties, video, fotografie, textiel en geluidskunst).