FoAM

FoAM is een netwerk van transdisciplinaire laboratoria op het snijpunt van kunst, wetenschap, natuur en het alledaagse leven. In overeenstemming met ons motto "Grow your owns worlds", cultiveren we een ecologie van praktijken om de toekomst te herdenken, concrete situaties in het heden te creëren, kennisverwerving aan te moedigen, discussie aan te zwengelen en alternatieven voor te stellen. Oorspronkelijk opgericht in Brussel in 2000, omvat het FoAM-netwerk tegenwoordig een heel gamma aan organisationele vormen, telkens aangepast aan de lokale omstandigheden. Net zoals schuimbubbels dat kunnen, is FoAM een dynamische entiteit die zich kan aanpassen waar nodig qua vorm en schaal. De FoAM-studio's zijn ontworpen om de open uitwisseling van ideeën, technieken en ervaringen te stimuleren; het zijn hybride vormen tussen laboratoria, ateliers en woonkamers. FoAM is georganiseerd als een verspreid netwerk dat zich concentreert in Europa en Australazië, met knooppunten (mensen, projecten, partnerorganisaties) verspreid over de hele bewoonbare dunne aardkorst. Onze verspreide structuur stelt ons in staat om onze studio's klein en flexibel te houden; in staat om experimentele initiatieven te incuberen, terwijl het wijde netwerk activiteiten op grotere schaal kan ontwikkelen.