C-Mine Genk

C-mine is een site waar op de fundamenten van een waardevol mijnverleden een nieuwe betekenismakende toekomst voor de stad wordt ontwikkeld

C-mine

 • brengt op een krachtige wijze de band tussen heden en verleden tot uiting, en maakt met respect voor het verleden een bewuste keuze voor de toekomst
 • staat voor creativiteit, creatie en presentatie
 • wekt creativiteit op en geeft die vorm in commerciële en artistieke producten en producties 
 • profileert zich door vernieuwing, uitgaande van een streven naar authenticiteit en duurzaamheid en dit met hoge kwaliteitsambitie
 • geeft creativiteit een breed maatschappelijk draagvlak, combineert creativiteit met participatie en betrokkenheid
 • is betekenismakend voor het imago van de stad
 • verwerft een interregionale bekendheid als centrum voor product- en mediadesign, als presentatieplatform van de betere cultureel-artistieke producties, als creatieplek van sociaal-artistieke projecten.

C-mine zal zijn ambitie realiseren door de ontwikkeling van vier kernfuncties die door hun onderlinge verwevenheid en synergie een bijzondere meerwaarde realiseren:

 • educatie: C-mine wil creativiteit stimuleren en ontwikkelen en hiertoe opleidingen aanbieden gericht op innovatieve conceptontwikkeling en –uitvoering van producten. C-mine richt zich hierbij tot een breed doelpubliek. Het aanbod omvat:
 • bachelor- en masteropleidingen in de domeinen productontwikkeling en –vormgeving, audiovisuele communicatie en nieuwe media
 • programma's ten behoeve van bedrijven, organisaties en professionelen actief in de sector. 
 • cultuur: het initiëren en versterken van de cultuurbeleving bij inwoners van en bezoekers aan de regio Genk. Het (co-)produceren van sociaal-artistieke projecten die de verbinding maken tussen de eigen socio-culturele context en de artistieke creatie in het algemeen.
 • creatieve economie: C-mine wil de potenties van de sterk industrieel gerichte economie van Genk en van de aanwezigheid van de Media & Design Academie benutten om een gespecialiseerde dienstverlenende functie uit te bouwen ten behoeve van de ontwikkeling van de creatieve economie. C-mine wil een dienstverlening uitbouwen op vlak van:
 • het ondersteunen van bedrijven en artistieke organisaties op het vlak van productontwikkeling en communicatie
 • het begeleiden van startende ondernemers en organisaties
 • het ter beschikking stellen van kantoor- en atelierruimte.
 • recreatie: C-mine wil een betekenisvolle site zijn voor bezoekers, een plaats die breed toegankelijk is, die mensen aantrekt en aanspreekt. C-mine wil zijn attractiviteit opbouwen door de belevingswaarde van zijn industriële mijnverleden op een unieke en hedendaagse wijze te combineren met de bezoekswaarde van de nieuwe activiteiten. C-mine wil dit doen door:
 • de uitbouw van een 'mijnexperience' centre
 • de organisatie van bijzondere productiepresentaties en producties gebaseerd op de culturele en designfunctie
 • bezoeken aan ateliers van vormgevers
 • het aanbod van bijzondere horecafaciliteiten, … C-mine staat open voor nieuwe ontwikkelingen die aansluiten bij de missie.