Bains Connective

Bains::Connective is en blijft in de eerste plaats een huis waar artiesten d.m.v. residenties een fase van onderzoek en ontwikkeling kunnen doormaken. Zo kunnen ze hun werk tot stand brengen en een weg vinden naar een publiek. Het huis sluit daarbij a priori niemand uit. ALLE professionele artiesten komen in aanmerking voor een residentie, ongeacht hun ervaring, leeftijd, discipline, cultuur of ras. B::C is een organisatie die aan de noden van hedendaagse kunstenaars tegemoet komt, kwaliteit opspoort en zo veel mogelijk wegen openhoudt. 
 De uitdaging voor B::C ligt in een gezonde culturele inbedding van haar projecten. Met respect voor pluraliteit en realiteitszin worden openingen gemaakt voor creatieve samenwerking, experiment en ontwikkeling. Een open cultuur van dialoog en uitwisseling speelt daarin een hoofdrol. 
 B::C is een huis waar vele vormen van kunstzinnige uitwisseling tellen: die tussen de verschillende disciplines van de kunstenaars, die tussen ervaring en nieuwe krachten, die tussen emoties en structurering en die tussen de organisatie en haar eigen ontstaansgeschiedenis, haar plek in de buurt, haar architectuur, haar wendbaarheid ten dienste van nieuwe projecten. 
 Daarnaast blijft een evaluatie van de kwaliteit van het artistieke werk in het huis een permanente noodzaak. Dit is de taak van het Art::team (cf. infra) en de hele ploeg van medewerkers en residenten samen, naast de inbreng van externe specialisten of professionelen.
 Ten behoeve van die verschillende ontwikkelingsvormen worden de huidige residenties met de bijbehorende Lab::Out, de maandelijkse Plankton::Bar, de gastprojecten en de samenwerkings- en uitwisselingsprojecten de volgende jaren uitgebreid met een aantal nieuwe initiatieven (de themaperiodes, publicatie, Pro::Tonen en de documentatieruimte).