Bains Connective

Bains Connective is een kunstenlaboratorium met een multidisciplinair residentieprogramma. In 1997 investeerde een groep kunstenaars met verschillende achtergronden in de renovatie van het voormalige zwembad van Vorst in Brussel om een experimenteerruimte te creëren. Het project werd voornamelijk voortgestuwd door het verlangen om alternatieve werkpraktijken te delen, uit te wisselen en te ondersteunen in een autonome omgeving. In 2006 ontving Bains Connective subsidiaire steun om nog meer ruimte te creëren voor experiment, uitwisseling en samenwerking tussen kunstenaars. De werkplaats biedt residenties aan nationale en internationale artiesten, organiseert onderzoeksgroepen rond bepaalde thema's en cureert publieke evenementen rond die programma's. Sinds 2009 ligt de hoofdfocus op artistieke onderzoek. Naast het reguliere residentieprogramma, ontwikkelde BC ook het "Thematics" programma, bedoeld om context en zichtbaarheid te geven aan de diversiteit van artiesten en hun werkwijzes.

Als werkplaats vinden we het belangrijk om een omgeving te creëren waar verschillende artistieke praktijken hun relatie tot hedendaagse kunst en maatschappij in vraag kunnen stellen, door mensen samen te brengen in conversaties en confrontaties over de toepassing van die praktijken. We verbinden ruimtes, artiesten, theoretici en andere beoefenaars en verkiezen collaboraties tussen BC kunstenaars en die van andere instituten. Op die manier hopen we ons netwerk te verbreden en connecties te faciliteren waarmee we de parameters van de makers, hun werk en interesses kunnen verrijken.