De mensen achter Kunstenpunt

Kunstenpunt telt 22 medewerkers die verantwoordelijk zijn voor onderzoek, kennisontsluiting, beleidsobservatie, praktijkontwikkeling, informatiebeheer, communicatie en zakelijke ondersteuning.

Kunstenpunt op teamdag in 2020

Corona-update / De collega’s van Kunstenpunt werken van thuis uit. Onze collega’s zijn het best te bereiken via e-mail. Voor praktijkvragen kan je een e-mail sturen naar praktijk@kunsten.be. We proberen telefonisch bereikbaar te zijn op het algemene nummer van 9 u tot 17 u.

Team

Diane Bal, Stef Coninx, Christel De Brandt, Nele De Cocker, Martine De Jonge, Dirk De Wit, Sarah Doumen, Sam Eggermont, Anneliese Geerts, Greet Halsberghe, Sofie Joye, Zuena Kahitani, Lissa Kinnaer, Simon Leenknegt, Ann Overbergh, Tom Ruette, Sarah Rombouts, Quinten Van Wichelen, Ine Vermeylen, Nikol Wellens en Mariam Ziroyan

Heb je een specifieke vraag? Ontdek op onze who’s who welke collega je best contacteert. Je vindt er ook onze e-mailadressen.

Bestuursorgaan

Ons bestuur bepaalt in nauwe samenwerking met de directie het algemeen beleid van Kunstenpunt. Het neemt de nodige maatregelen om de missie van de organisatie te realiseren, de continuïteit van de werking van het steunpunt te garanderen en de beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid uit te voeren.

Onze bestuursleden zijn: Kevin Botongo Kotahunyi, Joost Fonteyne, Eddie Guldolf, Carolina Maciel de França, Nora Mahammed, Veerle Mans (voorzitter), Lieve Moeremans, Kobe Van Cauwenberghe, Bart Van der Roost, Adinda Van Geystelen, Danielle van Zuijlen en Jan Wallyn (ondervoorzitter).

Algemene vergadering

Onze Algemene Vergadering reflecteert het brede maatschappelijke middenveld waarbinnen de organisatie opereert en waarmee ze banden onderhoudt. Ze controleert het Bestuursorgaan op zakelijk-financieel, formeel-juridisch, bestuurlijk en deontologisch vlak.

De Algemene Vergadering van Kunstenpunt bestaat uit haar bestuursleden (zie hierboven) aangevuld met Simon Delobel, Ilke Froyen, Fleur Khani, Lieselot Mariën, Annelies Van Parys en Willem Vanderhoydonks.

Historiek

Kunstenpunt startte in 2015 als fusieorganisatie van de voormalige steunpunten voor beeldende kunsten (BAM – Instituut voor Beeldende, Audiovisuele en Mediakunst), voor muziek (Muziekcentrum Vlaanderen) en voor podiumkunsten (VTi – Vlaams Theater Instituut).Jaarverslagen

Welke concrete initiatieven en acties waren er in 2019? Hoeveel kunstenaars zitten er in onze database? Welke internationale bezoekersprogramma’s hebben we georganiseerd? Lees er alles over in ons jaarverslag

Over kunstenpunt

Professioneel actief in de beeldende kunsten, podiumkunsten of klassieke muziek in Vlaanderen of Brussel? Kunstenpunt ondersteunt jou als individu, organisatie of overheid.