Kunst in crisistijd/ wat kunnen we samen doen?

(c) Anne Van der Pot

Kunstenaars en kunstwerkers verlaten hun land door oorlog of door de politieke, sociale of economische omstandigheden waardoor ze hun werk niet meer kunnen uitoefenen. Overheden en ngo’s zorgen voor onderdak, verwerken van trauma, financiële zorgen en het zoeken van een job, werkruimte, een netwerk, onderwijs (voor jongeren) en opleiding rond taal en andere vaardigheden. Maar hoe kan de kunstensector ondersteuning bieden?

Ondersteuning vanuit de kunsten

In de kunsten en het kunstonderwijs kunnen we werkruimte, ontmoetingsruimte, leerstages, toegang tot netwerken en mogelijkheden voor ontwikkeling, productie en presentatie aanbieden. Als sector kunnen we ook campagnes opzetten voor het werven van fondsen en materiaal. Er liggen, naast die noden, vooral kansen om vaardigheden, inzichten en praktijken in te brengen in het cultuurveld. 

Ondersteuning is steeds maatwerk. Dat kan bijvoorbeeld via een buddy systeem, maar ook dat kan groepswerk zijn: elkaar als nieuwkomer ondersteunen, en in groep kunstorganisaties leren kennen. Je start meestal met mensen die uit eenzelfde land of taalgebied komen, maar het worden snel gemengde groepen.

Hoe maak je organisaties toegankelijk voor artistieke nieuwkomers? Ontdek het stappenplan

Fameus (De Connectie) ontwikkelde in samenwerking met Globe Aroma een stappenplan over het toegankelijk maken van culturele organisaties voor nieuwkomers.

Wat kunnen we samen doen?

Kan je iets bieden of wil je een plan van aanpak bespreken? Of ben je als nieuwkomer op zoek naar werkruimte, job of connecties in het kunstenveld? 

Kom naar onze wekelijkse online meetings over kunst in periodes van crisis: elke vrijdag van 9 tot 10 via zoom, voertaal engels. 

Every Friday 9-10am same zoom link

Join Zoom Meeting here

Meeting ID: 861 2100 2982

Passcode: 55651

Oekraïne

De meetings gaan momenteel sterk over noden en kansen voor kunstenaars en kunstwerkers in en uit Oekraïne, maar iedereen is welkom. We maken kort verslag van elke meeting. 

Vragen of voorstellen?

Heb je vragen of voorstellen: stuur een mail aan dirk@kunsten.be of ine@kunsten.be 

Je leest: Kunst in crisistijd/ wat kunnen we samen doen?