Centre des Ecritures Contemporaines Numériques

Het Centre des Écritures Contemporaines et Numériques is een innovatief vormingsplatform digitale technologieën voor professionele cultuurmakers (podiumkunsten, beeldende kunsten, performances). Het is bijzonder vanwege het cross-over aspect, omdat het enerzijds soms belangrijke productie- en distributiestructuren integreert voor theater en muziek en anderzijds permanente vormingscentra creëert. De productie van spektakels maakt een uitwisseling mogelijk tussen (theater)acteurs, goochelaars en circusartiesten en biedt hen een plaats waar ze zich kunnen bekwamen in hun artistieke ambacht en zich kunnen vormen in de beeldende kunst.