Oproep 1: Zorgzaam werken in de kunsten

De eerste call voor A Fair New Idea?! focuste op ideeën rond open, inclusieve, zorgzame en solidaire manieren van werken in het kunstenveld.

Hoe creëren we terug meer tijd en ruimte om te maken, te experimenteren, te falen, en ons publiek te ontmoeten? Hoe doen we dat transparant, fair, solidair en met zorg voor elkaar? Wat zijn mogelijke nieuwe werk- en organisatievormen, samenwerkingsverbanden of tools?

In totaal kregen we 29 ontvankelijke ideeën binnen, die onderling erg van elkaar verschilden en op telkens weer andere aspecten van zorgzaam werken focusten. Een jury selecteerde daaruit zeven ideeën.

De indieners van deze ideeën worden uitgenodigd om hun plan verder uit te werken. Kunstenpunt biedt ondersteuning om een stappenplan en een budget mee uit te werken.

In de tweede en laatste ronde selecteert de jury uit deze voorstellen één idee voor doorontwikkeling. Het geselecteerde idee krijgt een budget van €12.000 ter beschikking.

Eind februari weten we welk idee het gehaald heeft!


A Fair New Idea?!

Op zoek naar ideeën die bijdragen aan een sterk, fair en duurzaam kunstenveld.

A Fair New World?!

Hoe kunnen we de nieuwe werkelijkheid fair en solidair vormgeven?