Welke disciplines krijgen steun van het Kunstendecreet?

Deze subsidies zijn bedoeld voor professionele kunstenaars en organisaties die actief zijn binnen de beeldende kunst, muziek, podiumkunsten, vormgeving en architectuur of – een of meerdere – combinaties daarvan. Als de artistieke visie over de grenzen van deze disciplines gaat, is ook de keuze voor transdisciplinaire kunstenpraktijken mogelijk.

De professionaliteit van de aanvrager moet blijken uit het dossier dat beoordeeld wordt op basis van verschillende criteria. Een van die criteria is ‘de landelijke en/of internationale positionering , samenwerking en betekenis’. Een aanvrager moet nadenken over de plaats die de eigen kunstpraktijk heeft binnen het werkveld. Je moet met andere woorden weten wie je collega’s, potentiële partners of concurrenten zijn. Om je beter te oriënteren in je sector, wijzen de beschrijvingen in de Landschapstekening Kunsten 2019 je de weg.