Wat kan ik doen om onze werking intercultureler te maken?

Tools, handvaten en inspiratie.

Prakijktverhalen

De publicatie Tracks geeft een overview van 20 praktijkverhalen uit Vlaanderen en Brussel in verschillende sectoren. Het brengt interculturele processen binnen de kunstensector in kaart en geeft inzicht in hoe kunstenaars en culturele werkers om gaan met interculturaliteit.

De publicatie In Nesten bespreekt talentontwikkeling en interculturaliteit in de podiumkunsten.

Kunstensector en nieuwkomers

Interculturaliseringsprocessen focussen niet enkel op nationale etnisch-culturele diversiteit, maar houden ook rekening met huidige en toekomstige nieuwkomers. Sofie Joye (Kunstenpunt) formuleerde 10 tips en tricks voor het werken met en voor nieuwkomers.

Collectieve kennisdeling

Parallel aan en in goed overleg met het sCan&Do-team (zie hieronder) deelt Kunstenpunt in 2021 de verworven inzichten sectorbreed via een praktijkgemeenschap. Schrijf nu in.

Coaching: sCan&Do

In de periode 2015-2019 werkte Kunstenpunt mee aan sCan&Do, een piloottraject op maat van kunst- en cultuurorganisaties, samen met Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten, Minderhedenforum, Juntar.

Dit individueel coachingstraject startte met een grondige analyse van de organisaties rond culturele diversiteit op verschillende niveau’s. Hierbij onderzoekt de organisatie volgende ‘5 P’s‘: personeel, partnerschappen, programmatie, publiekswerking, en de plek/locatie van de organisatie.

De resultaten van deze oefening vormen de basis voor een realistisch actieplan. De organisaties stonden zelf in voor de implementatie, geruggesteund door het sCan&Do-team door o.a. individuele begeleiding en teamsessies.

Jaarlijks is er een opvolgingsmoment om de voortgang te evalueren en verdere acties uit te stippelen. In dit proces werkt de organisatie aan duurzaam interculturaliseren, zowel qua identiteit als qua dagelijks werking. Volgende organisaties doorliepen het sCan&Do traject of zijn er momenteel mee aan de slag:

  • Kunstencentrum CAMPO – lees hier meer over hun traject
  • Het Theaterfestival 
  • Netwerk Aalst (interviw Steven linken?
  • DEMOCRAZY 
  • DeSingel internationale kunstcampus 
  • Kunstencentrum Buda 
  • Kaaitheater
  • Rekto:Verso

Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten en Minderhedenforum nemen sinds 2020 de verdere individuele begeleiding van organisaties die streven naar meer diversiteit op zich. Interesse? Contacteer sCan&Do coördinator Rachida Lamrabet (Sociaal Fonds voor Podiumkunsten).