Wat is samenwerken met andere domeinen of sectoren?

Samenwerken tussen de kunsten en andere sectoren of domeinen betekent dat je actief (verschillende) doelstellingen, kennis, doelgroepen, werkvormen en activiteiten met elkaar verbindt. 

We maken een onderscheid tussen ‘domein’ en ‘sector’:

De culturele sector bestaat uit verschillende domeinen (zoals cultureel erfgoed, sociaal-cultureel werk, kunsten, …). Binnen die sector kunnen verschillende domeinen met elkaar een samenwerking aangaan.

Wanneer je samenwerkt met een partner uit een andere sector, dan zal deze partner wellicht andere doelstellingen, kennis, doelgroepen, werkvormen of activiteiten hanteren dan je gewend bent in jouw domein.

Samenwerken vanuit de kunsten kan bijvoorbeeld met partners uit het onderwijs, jeugd, sport, onroerend erfgoed, media, (sociale) economie, wetenschap, innovatie, zorg, werk, ruimte, mobiliteit, landbouw, waterwegen en zee, toerisme, justitie, ontwikkelingssamenwerking, leefmilieu, stedelijke ontwikkeling, sociale zaken …

Rol van de overheid

Bij een samenwerking met partners uit een andere sector hou je er best rekening mee dat er een andere overheid voor bevoegd kan zijn. Maar soms zorgen overheden net voor omkadering en stimulansen om cross-sectoraal te werken.

De rol van het beleid bij een samenwerking kan bestaan uit: partijen met elkaar in contact brengen, begeleiden van de samenwerking en/of co-financiering door middel van ondersteuningsprogramma’s.