Wat betekent inclusief werken voor je organisatie?

Inclusie wil zeggen dat alle burgers volwaardig worden opgenomen in de maatschappij: iedereen is welkom. De maatschappij past zich aan, zodat iedereen kan deelnemen aan elke activiteit.

Wanneer je inclusief werkt, neem je alle mogelijke hindernissen voor participatie weg, zodat iedereen naar best vermogen kan deelnemen aan jouw activiteiten of werking en aan het maatschappelijk leven in het algemeen.

In onderstaande afbeelding zie je inclusie op een duidelijke manier zichtbaar gemaakt en valt het verschil met uitsluiting, segregatie en integratie op.

Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 4.0 Internationaal-licentie

Vanuit je artistieke werking werk je best aan een visie op inclusief werken en kan je op basis daarvan een actieplan maken. Dat biedt je een kader om gericht aan de slag te gaan. De noden en verwachtingen kunnen sterk verschillen.