Waarom is klimaatbewust handelen urgent?

De EU wil dat Europa klimaatneutraal is in 2050. Om dat doel te realiseren werd een schema voor de reductie van de uitstoot van broeikasgassen opgemaakt. Daarin staan tussentijds te halen doelstellingen in 2020 en 2030.

Daarom is klimaatbewust handelen een vanzelfsprekend aandachtspunt voor de opmaak van artistieke plannen voor het komend decenium. Vele kunstenaars zijn in hun werk en hun praktijk al lang bewust met duurzaamheid bezig.

In 2003, bracht choreografe Anne Teresa De Keersmaeker de klimaatverandering ter sprake in de State of the Union bij de opening van het Theaterfestival: 

Ik ben ervan overtuigd dat je, als je je omgeving kapot maakt, je ook jezelf kapot maakt.  

Kunstenaar Benjamin Verdonck opende in 2010 het Theaterfestival in deSingel met een kreet uit het hart:

het is zo eenvoudig
dat ik dagen al loop te zweten
of ik het wel zal durven zeggen
Isoleer uw dak
rij nooit meer met de auto
stop met het eten van vis en vlees
hou op met over en weer te vliegen.

Kunstenaar Anyuta Wiazemsky Snauwaert is ‘embedded artist’ bij de Dienst Milieu en Klimaat in Gent. In samenwerking met Greentrack Gent werkt ze mee aan een onthardingsproject in het Paul de Smet de Naeyerpark .

De bedoeling is te onderzoeken hoe ik vanuit mijn expertise, achtergrond en denkwijze als kunstenaar invloed kan uitoefenen op hun werkwijze.

De voorbije jaren hebben vele kunstenaars en kunstenorganisaties stappen gezet in de richting van ecologisch denken en doen. Het gaat niet meer alleen over technische kwesties om de CO2-uitstoot te verkleinen. Het inzicht groeide dat de kunsten, als experimenteer- en verbeeldingsruimte, een fundamentele rol kunnen spelen bij de transitie naar een sociaal rechtvaardige en duurzame samenleving. Tegelijk is het zo dat in de kunstensector nog geen systemische omslag heeft plaatsgevonden. Werken aan transitie doe je niet alleen en daarom is het een werk van lange adem. Met sensibilisering, experimenten en kennisuitwisseling vergroot het draagvlak voor een kunstenpraktijk binnen de grenzen van onze planeet.