Subsidies buiten het Kunstendecreet

Hieronder kan je lezen waar je terecht kan voor andere subsidies van de Vlaamse overheid, ondersteuning via andere beleidsniveaus en/of voor andere kunstdisciplines dan beeldende kunst, muziek, podiumkunsten, vormgeving en architectuur.

Info over subsidies in het kader van het Kunstendecreet vind je hier.

 • Subsidies voor de letteren, bijvoorbeeld beurzen voor theaterauteurs, kan je aanvragen bij het Literatuur Vlaanderen.
 • Voor ondersteuning van film (animatie, documentaire, fictie, single-screen experimentele mediakunst), media en games kan je aankloppen bij het Vlaams Audiovisueel Fonds.
 • Innovatieve partnerprojecten openen de deuren naar andere sectoren en bieden de middelen en tijd om in samenwerking nieuwe onderwerpen en vraagstellingen te verkennen.
 • De Vlaamse en Franse Gemeenschap doen in het kader van een cultureel samenwerkingsakkoord jaarlijks een projectoproep voor samenwerking tussen Vlaamse en Franstalige culturele organisaties.
 • Via het Circusdecreet biedt de Vlaamse overheid financiële steun aan zowel circusorganisaties als -kunstenaars. Alle informatie over circus in Vlaanderen kun je vinden op de website van Circuscentrum, het steunpunt voor dit werkveld.
 • Het Fonds voor Culturele Infrastructuur beheert de culturele gebouwen van de Vlaamse overheid en verleent investeringssubsidies voor culturele infrastructuur van bovenlokaal belang.
 • Cultuurkuur ondersteunt scholen bij het ontwikkelen van samenwerkingen met kunstenaars en cultuurorganisaties.
 • FlandersDC stimuleert creativiteit en ondernemerschap in Vlaanderen met kennis en informatie en heeft sinds 2010 een specifieke werking voor de sector van de creatieve industrie.
 • Sociale InnovatieFabriek ondersteunt sociale ondernemers in Vlaanderen via een netwerk en kennisdeling. 
 • Culturele ondernemers kunnen ook informatie over steunmaatregelen vinden bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen.
 • Brusselse ondernemers kunnen informatie over microkrediet vinden op de website van microStart.
 • Wie actief is in de cultuursector en bij de bank geen lening krijgt, kan een Cultuurkrediet aanvragen.

De meeste steden en gemeenten geven financiële of logistieke steun aan plaatselijke initiatieven. Ook de Vlaamse Gemeenschapscommissie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een cultuurdienst. 

De federale overheid heeft geen culturele bevoegdheid. Ze is wel verantwoordelijk voor een aantal culturele instellingen van nationaal belang (De Munt, BOZAR, Musea).

De Taxshelter biedt aan vennootschappen belastingvrijstelling als ze onder bepaalde voorwaarden investeren in audiovisuele of podiumproducties.

Het Europese cultuurbeleid is volop in beweging en de laatste jaren worden nieuwe pistes ontwikkeld. Europa zet bijvoorbeeld sterk in op de zogenoemde Structuurfondsen, die als doel hebben om economische en sociale ongelijkheden binnen de Unie weg te werken. Kunst en cultuur vinden soms – steeds meer – een plek in dergelijke programma’s. VLEVA maakt je wegwijs in de subsidiemogelijkheden van de EU-programma’s.

Lees meer over het cultuurbeleid in de EU:

 • IDEA Consult voerde in opdracht van de Vlaamse overheid een onderzoek uit naar aanvullende financiering voor culturele en creatieve sectoren (CCS) in Vlaanderen. Daaruit bleek dat de sector nog beter wegwijs kon worden gemaakt. Het leverde een onlinetoolbox voor EU-financiering op die transparant en eenvoudig de Vlaamse culturele en creatieve ondernemer door de Europese programma’s gidst.
 • De VLEVA-subsidiewijzer biedt ondersteuning voor wie subsidiemogelijkheden zoekt binnen de bestaande EU-programma’s.
 • Het Europees Parlement Bureau Nederland (Den Haag) en het Parlementair Documentatie Centrum (Universiteit Leiden) hebben een overzichtelijke inleiding tot het cultuurbeleid in de Europese Unie.
 • De homepage voor cultuur bij de Europese Commissie
 • Culture Action Europe is een belangenbehartigende organisatie die de plek van kunst en cultuur binnen het Europese beleid wil bevorderen.

Nog vragen?

Vind je het antwoord op je vraag hier niet? Neem contact op met Kunstenpunt. We helpen je graag verder.