Starten in de kunsten

Je studeert af en je wil op een professionele manier kunst maken. Of je bent al aan de slag als kunstenaar en je wil je praktijk verder uitbouwen. Hoe doe je dat?

‘Professioneel’ wil niet alleen zeggen dat het maken van kunst je hoofdbezigheid is. Het betekent ook dat je werkt binnen het sociaal-economische systeem van arbeid, belastingen, verzekering, auteursrecht en sociale bescherming. En dat je communiceert over je werk, bijvoorbeeld met andere kunstenaars, coproducenten, kunstenorganisaties, kopers of de overheid.

Een professioneel kunstenaar is dus bezig met de artistieke aspecten van het vak en heeft ook aandacht voor de zakelijke en praktische kanten van het kunstenaarsberoep.