Organisatie & Goed Bestuur

Stellen de leden en bestuurders van je organisatie zich ten dienste van de doelstellingen van de organisatie? Is de taakverdeling tussen bestuur, directie en team helder? Is de besluitvorming binnen de organisatie controleerbaar en transparant? Deze en andere vragen over ‘goed bestuur’ vormen al sinds enige tijd en in verschillende maatschappelijke sectoren voor een code. Zo ook in de kunstensector.

Alle organisaties die voor de periode 2017-2021 een werkingssubsidie in het kader van het Kunstendecreet van de Vlaamse overheid ontvangen, moeten een beleid voeren rond ‘goed bestuur’ volgens tien principes. Kunstorganisaties gaven in hun actieplan voor 2017 aan in hoeverre ze aan die voorwaarden voldoen en hoe zij eraan verder zullen werken. De administratie bevroeg hen in 2018 voor het eerst die voorwaarden. Organisaties die er nog niet aan voldoen voldoen, kregen echter nog geen sanctie. Ze moeten wel een plan van aanpak voorleggen. Ze krijgen tot 2021 de tijd om volledig te voldoen aan de voorwaarden. 

In juni 2020 wordt een nieuwe Bestuurscode Cultuur aan de minister van cultuur aangeboden; deze zal pas van toepassing zijn vanaf de volgende ronde werkingssubsidie Kunstendecreet (2023).

De meerderheid van deze kunstenorganisaties zijn een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). De wet regelt de bevoegdheden van de algemene vergadering en de raad van bestuur van de vzw’s. Daarnaast hebben de verenigingen ruimte om organen op maat van hun werking in te stellen, en ook daarbij moeten ze nu rekening houden met de principes van goed bestuur.

Voor de Vlaamse kunstinstellingen werden die principes opgenomen in hun beheersovereenkomst die eind 2016 wordt afgesloten voor de periode 2017-2021. Er gelden aparte regels voor openbare besturen die werkingssubsidies in het kader van het Kunstendecreet ontvangen.

Meer informatie

  • Basisinformatie en modeldocumenten over de vereniging zonder winstoogmerk in de kennisbank van Cultuurloket.
  • oKo biedt via de ledenwebsite een aantal tools zoals modeldocumenten voor huishoudelijk reglement en delegatie aan de directie, die kunstenorganisaties kunnen personaliseren.
  • Bestuurscode Cultuur en toolbox van het Fonds voor cultuurmanagment (Universiteit Antwerpen).
  • De Nederlandse Governance Code Cultuur biedt tools en praktijkinformatie.
  • De Koning Boudewijnstichting ontwikkelde samen met VERSO en UNIPSO Goed bestuur: een gratis zelfevaluatie-instrument voor de non-profitsector.
  • Delphine Hesters schreef een blog n.a.v. een aantal praktijkvoorbeelden in de kunstensector.

Nog vragen?

Vind je het antwoord op je vraag hier niet? Neem contact op met praktijk@kunsten.be. We helpen je graag verder.