Nieuw Kunstendecreet: kortlopende subsidies vanaf 2022

Op 23 april 2021 heeft de Vlaamse Regering het decreet over de ondersteuning van de professionele kunsten bekrachtigd en afgekondigd. Het proces om het Kunstendecreet te herzien is op schema naar een finale goedkeuring voor de zomer.

Wat betekent dit voor mij?

Dit heeft geen onmiddellijke impact. Voor het aanvragen van beurzen, projecten, residenties, tussenkomst buitenlands presentatiemoment in 2021 blijft alles zoals voorheen. Voor organisaties die op 1 december 2021 werkingssubsidies voor de periode 2023-2027 willen aanvragen betekent dit dat ze verder kunnen doen met hun voorbereidingen. Kunstenaars, kunstwerkers en organisaties die in 2022 kortlopende subsidies willen aanvragen, kunnen zich hier informeren over toekomstige nieuwe mogelijkheden. Bepaalde wijzigingen hebben al effect bij de indiendatum van 15 september 2021.

Wat verandert er vanaf volgend jaar?

Het Kunstendecreet krijgt een tweeledige structuur die kortlopende subsidie-instrumenten onderscheidt van werkingssubsidies. Er komt ook een wijziging aan de ondersteuning voor internationale werking binnen de kortlopende subsidies. Nieuw is dat een vaste verdeling van het budget tussen beide wordt vastgelegd in het uitvoeringsbesluit. Ook beslissingen over indiendata zullen daar in te lezen zijn. De kortlopende subsidie-instrumenten zullen, na de definitieve goedkeuring van het decreet en het uitvoeringsbesluit in de zomer van 2021, de volgende zijn: