Hoe kan je samenwerken met andere domeinen?

Samenwerking vraagt een specifieke aanpak om de verschillen tussen de doelstellingen, doelgroepen, werkvormen en activiteiten te overbruggen. Het verschil is geen hinderpaal, maar juist een uitdaging om uit de eigen cocon te stappen. 

In de Landschapstekening 2019 zag Kunstenpunt twee relevante trends op het vlak van samenwerken buiten de kunsten: private investeerders en cross-sectorale samenwerkingen.

1. Private investeerders

Uit de beeldende kunsten zijn er voorbeelden waarbij private investeerders samen een werking mogelijk maken door middelen en infrastructuur ter beschikking te stellen. Denk maar aan kunstegalerie Emergent in Veurne (geheel gefinancierd door vennoten en betalende leden) of La Loge in Brussel (dat ondertussen zijn werking heeft kunnen uitbreiden dankzij een structurele subsidie via het Kunstendecreet).

Deze werkingen staan los van de belangen van de private financiers (en daardoor verschillen ze van ander privaat initiatief zoals tentoonstellingsruimtes van verzamelaars).

2. Cross-sectorale samenwerkingen

Volgens het onderzoek ‘Ondernemen in cultuur’ zijn samenwerkingen over verschillende sectoren heen minder frequent dan samenwerking binnen de sector. Toch zijn er wel enkele voorbeelden van cross-sectorale samenwerking te vinden in het Vlaamse kunstenveld. Zo is Gluon bijvoorbeeld een samenwerking tussen kunst en wetenschap.

De voorbije jaren werden ook vanuit het beleid nieuwe impulsen gelanceerd om sectoroverschrijdende partnerships te stimuleren. Dit sluit aan bij het idee dat dit innovatie en vernieuwing stimuleert. Denk aan de beleidslijn omtrent de innovatieve partnerprojecten of aan het nieuwe Decreet Bovenlokale Cultuurwerking, dat inzet op vernieuwing via transversale netwerken.