Duurzaam werken

De voorbije jaren hebben kunstenaars en kunstenorganisaties stappen gezet in de richting van ecologisch denken en doen. Het gaat niet meer alleen over technische kwesties om de CO2-uitstoot te verkleinen. Het inzicht groeide dat de kunsten, als experimenteer- en verbeeldingsruimte, een fundamentele rol kunnen spelen bij de transitie naar een duurzamere samenleving.

Ecologisch denken en doen gaat in de kunstenwereld al lang niet meer alleen over technische aspecten van milieu en klimaat. Vandaag beseffen we meer dan ooit dat de kunsten als experimenteer- en verbeeldingsruimte een fundamentele rol kunnen spelen bij de transitie naar een duurzamere samenleving. Transitie heeft vandaag in de kunstensector dus een dubbele betekenis. Er is de eigen ontwikkeling en werkorganisatie, die rekening moet houden met de impact van de kunstenpraktijk op mens en milieu, maar het betekent evenzeer: deelnemen aan het maatschappelijke debat over systeemverandering.

De kunsten gelden steeds meer als partner in het maatschappelijke middenveld. Bijvoorbeeld via Pulse en de stedelijke Green Track-platformen, waar kunstenaars en kunstenorganisaties een pak informatie op maat kunnen vinden: een activiteitenkalender, praktijkvoorbeelden, publicaties en instrumenten.

Nog vragen?

Vind je het antwoord op je vraag hier niet? Neem contact op met praktijk@kunsten.be. We helpen je graag verder.