Communicatie & Publiekswerking

Algemene informatie en cultuuragenda

Publiq.be biedt een aantal tools aan voor cultuurcommunicatoren.

Op uitnetwerk.be vind je meer achtergrondinformatie over cultuurcommunicatie, promotie, publieksonderzoek, doelgroepen en strategie.

UiTinVlaanderen.be is het publiekskanaal van de UiTdatabank, een project van CultuurNet om het evenementenaanbod in Vlaanderen in kaart te brengen en te ontsluiten. Verschillende organisaties en media maken gebruik van de gegevens uit de UiTdatabank om hun cultuurkalender samen te stellen. Registreer je via www.uitdatabank.be en ga aan de slag om je activiteiten in te voeren.

Publicatie Bonjour, Public!

In 2011 organiseerden we samen met andere partners het leertraject ‘Bonjour, Public!’ rond publiekscommunicatie in de podiumsector. Op basis daarvan bundelden we alle inzichten in een digitale publicatie die gratis beschikbaar is. De informatie in deze publicatie blijft relevant, ook voor de beeldendekunst- en muzieksector.

Vorming en netwerking

Voor vorming en opleiding rond communicatie en publiekswerking in de kunstensector kan je onder meer terecht bij het Sociaal Fonds voor de PodiumkunstenSociusPubliek Centraal en FAROVitamine C is de netwerkorganisatie voor kunst- en cultuureducatie voor kinderen en jongeren.

Lopende projecten

De voorbije vijf jaar nam Kunstenpunt deel aan sCan&Do, een meerjarig piloottraject op maat van kunst- en cultuuroganisaties. Scan&Do is een samenwerking tussen Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten, Minderhedenforum en Kunstenpunt.

Na een succesvol piloottraject zetten we ons ook in 2020 verder in voor interculturalisering binnen kunst- en cultuurorganisaties. Lees er hier alles over.

Nog vragen?

Vind je het antwoord op je vraag hier niet? Neem contact op met praktijk@kunsten.be. We helpen je graag verder.