Artistieke co-creatie en participatie

Kunstenaars werken niet alleen als docent in het (kunst)onderwijs. Ook in een artistieke, informele en sociale context werken ze samen met groepen mensen, bijvoorbeeld bij een kunstorganisatie. De deelnemers kunnen een uiteenlopend profiel hebben qua artistieke voorkennis.

In deze samenwerking gebruiken kunstenaars bewust methodieken die gericht zijn op artistieke co-creatie. Samen met deelnemers van verschillende leeftijd en afkomstig uit diverse maatschappelijke, ook niet-dominante groepen maken ze creaties die participatie in het centrum van de kunstenpraktijk plaatsen.