Bestuurscode Cultuur voor kunstenorganisaties

In juni 2020 wordt een nieuwe Bestuurscode Cultuur aan de minister van cultuur aangeboden; deze zal van toepassing zijn vanaf de volgende ronde werkingssubsidie Kunstendecreet (2023). 

Deze bestuurscode bestaat uit 8 basisprincipes:

  1. De organisatie expliciteert haar missie om culturele waarde te creëren, over te dragen en/of te bewaren.

  2. De organisatie past de principes van de Bestuurscode Cultuur toe, proportioneel aan haar omvang en maturiteit, en licht periodiek toe hoe zij dat heeft gedaan, pas toe én leg uit. De organisatie volgt de aanbevelingen op maar kan er gemotiveerd van afwijken, pas toe of leg uit.

  3. Bestuur en directie handelen integer en in het belang van de organisatie.

  4. Bestuur en directie zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen ernaar.

  5. Het bestuur voert zijn controlerende, adviserende, strategische en werkgeversrol op een professionele, constructief-kritische en onafhankelijke wijze uit en waarborgt de inhoudelijke en/of artistieke integriteit.

  6. Het bestuur wordt evenwichtig samengesteld op een wijze die deskundigheid en diversiteit waarborgt en een betrokkenheid bij de organisatie veronderstelt.

  7. De directie is verantwoordelijk en bevoegd voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten van de organisatie.

  8. Het bestuur en de directie gaan zorgvuldig, ethisch en verantwoord om met de mensen en de middelen van de organisatie.

Bij elk principe worden een aantal aanbevelingen geformuleerd om aan de principes te kunnen voldoen. De principes en aanbevelingen kan je nalezen in de publicatie ‘Bestuurscode Cultuur’, uitgegeven door de UAntwerpen. Of download de modeldocumenten van Cultuurloket en bekijk hieronder hun webinar over Cultural Governance.

We proberen hier content te tonen van YouTube.

Kunsten.be gebruikt minimale cookies. Om inhoud te zien die afkomstig is van een externe site, kan die site bijkomende cookies plaatsen. Door de inhoud te bekijken, aanvaard je deze externe cookies.
Lees meer over onze privacy policy.

Bekijk de video op YouTube