Archiveren

Zorg dragen voor je eigen archief en collectie is een uitdaging voor velen, niet het minst omdat het als verplichting is ingeschreven in het Kunstendecreet.

Ook wie niet wordt gesubsidieerd ‒ professionelen of amateurs ‒ stellen zich vragen als: hoe bewaar je alles en wat moet je bewaren? Waar begin je en wat doe je het eerst? En vooral: waarom zou ik zorg dragen voor mijn archief en collectie(s)?

Zorg dragen voor je eigen archief en collectie is voor veel kunstenaars een uitdaging. Als je subsidies krijgt via het Kunstendecreet is het verplicht. Maar ook wie zonder subsidies werkt, professionelen zowel als amateurs, stellen zich vragen als: wat moet je bewaren? Hoe bewaar je alles? Waar begin je en wat doe je eerst? En vooral: waarom zou ik zorg dragen voor mijn archief en collectie(s)?

De Amerikaanse organisatie ARLIS/NA maakte op basis van praktijkervaringen de gids Artists’ Studio Archives: Managing Personal Collections & Creative Legacies voor kunstenaars en andere beheerders van kunstenaarsarchieven.

In Vlaanderen kan je voor advies en ondersteuning terecht bij de volgende organisaties:

Meemoo

Meemoo ondersteunt kunstenorganisaties bij het produceren, delen en bewaren van digitale culturele content. Het ontwikkelde TRACKS, een toolbox en richtlijnen voor archief- & collectiezorg in de kunstensector. Je kan er ook terecht met vragen over archief- en collectiezorg.

CKV

Het Centrum Kunstarchieven Vlaanderen (CKV) is opgericht binnen de schoot van het M HKA en legt zich toe op de zorg voor beeldendekunstarchieven in Vlaanderen.

VAi

Het Vlaams Architectuurinstituut geeft tips en zelfs een spoedcursus archiefbeheer voor ontwerpers en architecten, maar ook andere doelgroepen kunnen ermee aan de slag. 

Nog vragen?

Vind je het antwoord op je vraag hier niet? Neem contact op met praktijk@kunsten.be. We helpen je graag verder.