Aanvullende financiering & ondernemerschap

In juli 2017 keurde de Vlaamse regering de “Conceptnota Aanvullende Financiering en Cultureel Ondernemerschap” goed. Hiermee wil de overheid een basis leggen voor een langetermijnvisie m.b.t. aanvullende financiering en cultureel ondernemerschap. Het is een interessant document omdat het de resultaten van experimenten en onderzoek bundelt en een aantal werven in kaart brengt.

De kunstensector besteedt veel aandacht aan het vinden van verschillende inkomstenbronnen. Op 22 mei 2015 organiseerden Kunstenpunt, Kunstenfestivaldesarts en Wallonie-Bruxelles Théâtre Dance (WBTD) het debat ‘For a few dollars more’ over alternatieve en complementaire middelen voor de kunsten. Hoe wenselijk, realistisch en duurzaam is cofinanciering van kunstenaars en kunstenorganisaties door sponsoring, crowdfunding en mecenaat?

Econoom en journalist Daan Ballegeer brengt verslag uit van de verschillende stemmen in het debat op 22 mei: Jo Libeer (toen namens VOKA), Franky Devos (Kunstencentrum BUDA), Artemis Vakianis (managing director steirischer herbst van 2010 tot 2014), Jean-Marc Gollier (advocatenkantoor Eubelius), Leonie Kruizenga (Hoofd Development Holland Festival), Vallejo Gantner (artistic director van PS 122, NY).

Franky Devos (toen als algemeen directeur Kunstencentrum BUDA, Kortrijk) deed in zijn keynote een aantal suggesties voor zinvolle allianties tussen de kunstensector en de bedrijfswereld. Alternatieve financiering zal de kunsten niet redden, maar kan volgens Franky Devos wel meebouwen aan een breder draagvlak voor die kunsten.

Meer over dit thema

Beluister het Radio 1-programma De Bende met vier praktijkvoorbeelden: de Roma, muziektheaterhuis het nieuwstedelijk, het sociaal-artistieke gezelschap Unie der Zorgelozen en theatercollectief Berlin.

Cultuurloket ontsluit veel interessante informatie over het financieren van een artistieke of creatieve beroepspraktijk (incl. crowdfunding, mecenaat, sponsoring) en organiseert gratis infosessies. Of lees het onderzoek naar creatieve partnerschappen tussen kunstenaars en bedrijven.

De informatie over financiële en zakelijke modellen voor de kunsten in de publicatie Kunstzaken uit 2013 is nog steeds actueel. Datzelfde jaar beschreven we in Courant 105 over ‘Toegevoegde waarde‘ hoe kunstpraktijken zich door economie lieten inspireren. 

Onderzoekers van HoGent en KU Leuven maakten een analyse van de verschillende facetten van fondsenwerving voor de non-profitsector in België en publiceerden het handboek ‘Fondsenwerving in België: een analyse’ dat je gratis kunt downloaden. Bekijk de mindmap die Nikol Wellens maakte.

Organisaties en verenigingen die in België actief zijn, kunnen bij de Koning Boudewijnstichting een projectrekening of cultureelmecenaatsrekening openen, mits ze tijdig hun aanvraag indienen en aan een aantal voorwaarden voldoen.

In 2003 voerde de Belgische federale overheid de tax shelter in om het investeringsklimaat in de Belgische audiovisuele sector te stimuleren. Deze fiscale maatregel is eind 2016 uitgebreid naar de podiumkunsten. Hoe werkt dit? Vennootschappen die de productie van een audiovisueel of podiumwerk prefinancieren kunnen daarvoor een belastingvoordeel krijgen. Het audiovisueel of podiumwerk zelf dient aan een aantal voorwaarden te voldoen, evenals de investeerder en de producent die met elkaar een raamovereenkomst voor de productie willen afsluiten. Binnen de audiovisuele sector is er ondertussen veel ervaring met deze procedures. Voor de podiumsector is sinds half maart 2017 alles in gereedheid gebracht om de richtlijnen uit te werken en te communiceren. Instappen brengt producenten in de muziek en de podiumkunsten in nieuwe juridische, fiscale en financiële vaarwateren, te vergelijken met een onderneming. Welke consequenties brengt dit in de nabije en verre toekomst met zich mee? oKo, de sectorfederatie voor de professionele kunsten volgt dit dossier van nabij op en de leden delen de ontwikkelde kennis met elkaar in een focusgroep.

De toolbox ‘Vele kleintjes. Een helpende hand voor crowdfunding in de culturele sector’ kwam tot stand na twee proefprojecten van de VEB en het VF in 2013. Uit deze proefprojecten bleek dat succes boeken met crowdfunding voor erfgoed tijd vergt. Crowdfunders komen eerder over de brug omwille van hun sympathie voor het project dan voor de tegenprestatie, al is een fiscaal attest cruciaal. Niet elk initiatief is geschikt. Als er rond projecten een gevoel van dringendheid hangt, als er een emotionele factor mee gemoeid is en als het project uniek is, verhoogt de kans op slagen. Growfunding is een groeiplatform dat mikt op stedelijke innovatie & experiment in Brussel. Stad Gent bouwde een platform voor lokale creatieve projecten.

IDEA Consult voerde in opdracht van de Vlaamse overheid een onderzoek uit naar aanvullende financiering voor culturele en creatieve sectoren (CCS) in Vlaanderen. Daaruit bleek dat ook hier de sector nog beter wegwijs kon worden gemaakt. Het leverde een onlinetoolbox voor EU-financiering op die transparant en eenvoudig de Vlaamse culturele en creatieve ondernemer door de Europese programma’s gidst.

De onlinepublicatie ‘Towards more efficient financial ecosystems’ van de Europese Commissie over innovatieve financieringsinstrumenten voor de culturele en creatieve sectoren brengt de uitdagingen waar culturele organisaties en kleine creatieve bedrijven voor staan als ze financiering zoeken. Het rapport belicht honderd innovatieve instrumenten en 32 succesverhalen.

Nog vragen?

Vind je het antwoord op je vraag hier niet? Neem contact op. We helpen je graag verder.